Административно - стопански блок:Главен счетоводител Димитър Ангелов...

Административно - стопански блок:

гл. счетоводител Димитър Ангелов                               
     Телефон за контакти: 062 62 18 83
Организатор стопански дейности Венцислав Тодоров             
    Телефон за контакти: 062 60 13 86
Счетоводител Аничка Генова                                               
    Телефон за контакти: 062 60 14 80
ТРЗ и Личен състав Людмила Дончева                                    
    Телефон за контакти: 062 60 14 80
Домакин Петър Йосифов                                                           
    Телефон за контакти: 062 60 13 86