Платени медицински услуги

„Център за психично здраве Велико Търново” ЕООД

предлага следните платени медицински услуги:  /в лв./

  

Преглед в амбулатория - първичен

15.00

Преглед в амбулатория - вторичен

8.00

Медицински документ, изискващ преглед

15.00

Медицински документ, не изискващ преглед /справка по регистър/

5.00

Психологично изследване

20.00

Такса за ползване на легло от чуждестранни граждани във VIP стая

40.00

Освидетелстване  на лица за кандидатстване в държавни институции  (5+15)

20.00

Медицински документ (комплексен преглед) за класифицирана информация)   5+15

 

20.00

Медицински   документ   (комплексен преглед) за носене на оръжие                      5+15

20.00

Медицински документ (комплексен преглед) за настаняване в ДСГ                         5+15

20.00

За транспорти разходи при домашни посещения за град В. Търново

 

10.00

 

За транспортни разходи при домашни  посещение – област Велико Търново

 

20.00

Медицински документ за чуждестранни лица сключващи граждански брак в  България

30.00

Документ за получаване на Българско поданство

54.00

Медицински документ – дубликат

5.00

Такса за ползване  на легло във VIP стая

20.00

Мускулна инжекция

5.00

Венозна инжекция

7.00

Вземане на венозна кръв само с нова венепункция

5.00

За издаване на втори екземпляр оригинален документ (изискващ преглед и комплексен преглед)

5.00

                                                                                                 

От   такси се освобождават: 

I.Лица с психични заболявания водещи се на диспансерен учет, лица с умствена изостаналост и лица за настаняване в:

      Дом за възрастни с психични разстройства

Дом за временно настаняване  на бездомни хора над 18 г.

Дом за временно настаняване на сираци над 16 г.

Дом за временно настаняване на сираци завършили СУПЗ  


II. Служители на „ЦПЗ В. Търново” ЕООД и техните семейства.

III.Ветерани от войната (срещу представяне на съответния документ).