Профил на купувача:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП-2014 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП детайли...
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 г
14.04.2021 04:50
Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП детайли...
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.
14.04.2021 10:33
Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП детайли...
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД РД-11-151/19.03.2021г
25.03.2021 11:28
Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП детайли...
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.
16.03.2021 10:13
Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП детайли...
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г.
15.03.2021 10:48
Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП детайли...
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД по рамково споразумение No РД-11-102 от 25.02.2021 г.
15.03.2021 10:36
Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП детайли...
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП и във връзка със сключено Рамково споразумение № № РД-11-110/01.03.2021 г.
12.03.2021 03:50
Поръчка № 974330/27.04.2020 г. детайли...
"Доставка на храна за пациентите на Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД
28.04.2020 10:12
Поръчка № 42/2020 от дата 27.01.2020 детайли...
„Избор на оператор за периодична и доставка на ваучери за храна за служителите от „ЦПЗ – В. Търново“ ЕООД за 2020 година“.
28.01.2020 12:28
Покана по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП детайли...
С предмет: „Периодична доставка на медикаменти за нуждите на „ЦПЗ Велико Търново” ЕООД”
27.12.2019 10:08
Поръчка № 362 от дата 25.11.2019 детайли...
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Център за психично здраве В.Търново“ ЕООД гр. Велико Търново
25.11.2019 10:07
Поръчка № 356 от дата 15.11.2019 детайли...
Периодична доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД
15.11.2019 02:07
Поръчка № 206 от дата 08.07.2019 детайли...
Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ Велико Търново ЕООД
09.07.2019 04:59
Поръчка № 197 от дата 01.07.2019 /Прекратена/ детайли...
Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ Велико Търново ЕООД
01.07.2019 05:11
Поръчка № 88 от дата 08.03.2019 детайли...
Избор на оператор за периодична доставка на ваучери за храна за служителите от „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД за 2019 година” по Наредба № 7 на база заявки от възложителя.
08.03.2019 03:08
Поръчка № 288 от дата 17.10.2018 детайли...
Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерален пазар за нуждите на „Център за психично здраве В.Търново“ ЕООД гр. Велико Търново”.
17.10.2018 03:25
Поръчка № 20180912-00668-0016 от дата 12.09.2018 детайли...
Доставка на храна за пациентите на "Център за психично здраве - Велико Търново" ЕООД
18.09.2018 10:45
Поръчка № 230 от дата 27.08.2018 детайли...
Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерален пазар за нуждите на„Център за психично здраве В.Търново“ ЕООД гр. Велико Търново
27.08.2018 09:54
Поръчка № 120 от дата 21.05.2018 детайли...
„Периодична доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „ЦПЗ Велико Търново” ЕООД”
21.05.2018 01:58
Поръчка № 32 от дата 06.02.2018 детайли...
Периодична доставка на ваучери за храна за служителите от „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД за 2018 година по Наредба № 7
06.02.2018 01:41
Поръчка № 256 от дата 27.10.2017 детайли...
Периодична доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД
27.10.2017 11:59
Поръчка № 227 от дата 29.09.2017 детайли...
Доставка на храна за пациентите на „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново
29.09.2017 01:35
Поръчка № 187 от дата 07.08.2017 детайли...
Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерален пазар за нуждите на„Център за психично здраве В.Търново“ ЕООД гр. Велико Търново
07.08.2017 05:02
Поръчка № 113 от дата 28.04.2017 детайли...
Периодична доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД
28.04.2017 06:06
Поръчка № 47 от 20.02.2017 детайли...
Избор на оператор за периодична доставка на ваучери за храна за служителите от „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД за 2017 година”
20.02.2017 02:24
Поръчка № 9056579 от 16.09.2016 г. детайли...
„Доставка на храна за пациентите на „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за период от дванадесет месеца”
16.09.2016 09:58
Поръчка № 9055137 от 09.08.2016 г. детайли...
„Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерален пазар за нуждите на „Център за психично здраве В.Търново“ ЕООД гр. Велико Търново
09.08.2016 11:56
Поръчка № 9053075 от 19.04.2016 г. детайли...
Обществена поръчка за периодична доставка на ваучери за храна за персонала на ЦПЗ – В.Търново
19.04.2016 11:21
Обществена поръчка за лекарствени продукти детайли...
Обществена поръчка за периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве" - Велико Търново.
14.03.2016 06:21
"Доставка на храна за пациентите на ЦПЗ -В.Търново" детайли...
"Ежедневна доставка на храна за пациентите на „ЦПЗ – В.Търново“ ЕООД по предварителна заявка."
17.09.2015 07:21
Обществена поръчка за: "Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група" детайли...
„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА
03.07.2015 06:41