Профил на купувача:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП-2014 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществена поръчка за: Периодична доставка на ваучери за храна детайли...
Периодична доставка на ваучери за храна за персонала на „ЦПЗ-В.Търново“ ЕООД по Наредба № 7 на база заявки от възложителя
19.06.2015 03:33
Обществена поръчка за: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ детайли...
ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦПЗ – В.ТЪРНОВО“ ЕООД НА БАЗА ЗАЯВКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
10.02.2015 03:47
Обществена поръчка за: Приготвяне и доставяне на храна. детайли...
Ежедневна доставка на готова храна за пациентите на "ЦПЗ-В. Търново" ЕООД, по предварителна заявка. Доставката не включва диети. Количеството и видовете храни за всеки ден се определят в заявката предходния ден. Доставката включва: тестени закуски пакетирани по едни брой-за закуска до 7 часа; пригот...
14.08.2014 01:59