Дневен център за рехабилитация на зависимости

 

Програма за психосоциална рехабилитация на зависимости

Екип:

Галина Начева Симеонова - Ръководител на програмата, трудотерапевт 

Д-р Георги Любенов Янев - лекар към програмата

Елмира Георгиева Парчева - психолог

Анета Петрова Акиванова - медицинска сестра

Десислава Тодорова Атанасова - социален работник

Телефон за контакт: 062 62 56 97

 Критерии за включване:

- навършени 18 години;

- документ за самоличност;

- липса на актуални досъдебни и съдебни процедури;

- липса на психотично разстройство в момента на приемане в
програмата;

- диагноза, потвърждаваща наличието на клинични белези,
удовлетворяващи специфичното разстройство, класифицирано в МКБ-10;

- възможност за ежедневно посещение на програмата и на
подкрепяща социална среда извън нея;

- заявено съгласие с философията, принципите, целите на програмата,
програмните схеми, основните правила и последствията от нарушението
им, степента и лимита на конфиденциалност;

Процедури по приемане:

Приемането на клиентите в програмата става при спазване на
следната последователност:

-         приемане на заявка

-         първоначално интервю

-         оценка на екипа

-         определяне дата за приемане

-         подписване на терапевтичен договор

-         попълване индивидуална карта на клиента


Процедури за изписване:

Решението за изписване от програмата се взема на екипно събрание  и се протоколира.

Планово изписване се предприема при постигане на индивидуалните

краткосрочни и дългосрочни цели. Общността отбелязва изписването с

предложен от клиентите и съгласуван с екипа ритуал.

Към административно изписване се прибягва при неспазване на
терапевтичния договор и нарушаване правилата на програмата и след
проведени дисциплинарни интервенции. При престъпни действия клиентът
се отстранява веднага.

Изписване поради непредвидени обстоятелства.

И при трите варианта на изписване клиентите, на базата на
проведена оценка на последващите нужди, се предупреждават за риска от
рецидив и получават насоки за превенцията му. Получават информация за
други възможности за лечение и се уведомяват за съществуващите за
връщане в програмата. Окуражават се да поддържат контакт с екипа на
програмата.

Критерии за завършване на програмата:
-начин на живот без употреба на наркотици.

-реализирана трудова заетост;

-поддържане качеството на живот и устойчиво функциониране в
обществото;

Продължителност на програмата:

Програмата оперира като дневна терапевтична програма 

5 дни седмично от 08:30 до 16:00, в продължение на 8 месеца.